Cavallin utveckling AB

Chef- och ledarskapscoaching
Team- och grupputveckling

Om Cavallin Utveckling AB

David Cavallin är grundare av Cavallin Utveckling AB. Jag har sedan 2015 arbetat med verksamhets- och ledarskapscoaching samt grupp/teamutveckling. Målgruppen har varit chef och ledare som vill utvecklas i sin roll. Grupp- och teamutveckling genom coaching och GDQ är ett annat område som blivit mer och mer efterfrågat.

 

 

Davids bakgrund och utbildningar

TJÄNSTER

  • Internationell certifierad Verksamhets och ledarskapscoach - EMCC Global
  • Certifierad GDQ konsult
  • Team/gruppcoach, Schill coaching
  • Hälsoutvecklare, kandidatexamen

1. Chefs- och ledarskapscoaching

Vill Du utvecklas och växa som ledare? Står Du inför utmaningar, problem eller dilemman eller vill du helt enkelt utvecklas i ditt ledarskap? De flesta ledare svarar Ja på någon av dessa frågor. Då är chefs- och ledarskapscoaching ett redskap för att navigera framåt. Tillsammans utforskar vi Ditt ledarskap och hittar dina styrkor och utvecklingsområden.

Omfattning/tid: 7 coachträffar som pågår under ca 4-6 månader. Totalt 10-12 h.

Mål: Högre effektivitet, bättre samarbete, tydligare målfokus, bättre relationer, minskad sjukfrånvaro, bättre resultat.

Delar av coachingen kan ske digitalt om så önskas.

*Nöjd kundgaranti: Om du känner att detta inte var något för dig. Då kan du efter första träffen avbryta coachingen utan någon kostnad.

2. Grupp/teamutveckling med GDQ

Vill Du stötta och hjälpa din grupp/team att utvecklas, bli effektivare och samarbeta bättre? Om svaret är JA, då är Grupp/teamutveckling med GDQ det bäst för dig/er.

GDQ är ett forskningsbaserat verktyg för att identifiera i vilken fas (enligt *IMGD modellen) gruppen/teamet har sin dominans och vad man behöver göra för att utvecklas, bli effektivare och samarbeta bättre tillsammans. Ett mycket effektivt sätt att arbeta med sin grupp. Max storlek på grupp/teamutveckling med GDQ är 15 personer. Läs mer här GDQ hjälper team reflektera och utveckla sitt teamarbete. – GDQ.

*IMGD modellen: Integrated Model of Group Gevelopment är en modell framtagen av den amerikanska psykologiprofessorn Dr. Susan A. Wheelan. Den syftar till att hjälpa oss att förstå de faser som grupper/team genomgår och vad du som ledare kan göra för att stötta gruppen i sin utveckling.

Omfattning/Tid: Totalt 2 dagar fördelat på 3 steg, se omfattning och upplägg nedan..

Du kan med fördel kombinera grupp/teamutveckling med chefscoaching.

Omfattning: Steg A, B och C

Steg A

Inledande föreläsning om grupputveckling samt GDQ -mätning (Wheelans Group Development Questionnaire) där alla medlemmar deltar. Mätning sker med hjälp av ett internetbaserat verktyg. GDQ - analysen visar i vilken utvecklingsfas gruppen/teamet befinner sig och åskådliggör styrkor, svagheter samt rekommenderade utvecklingsområden. Tid: 2 h, med fördel fysisk träff.

Steg B

GDQ - analysen presenteras och processas sedan under ett fysiskt möte med hela gruppen. Plan för förbättringsåtgärder inom utvalda områden skapas. Mellan steg B och C arbetar Du som ledare vidare med din grupp/team och implementerar handlingsplanen. Du följer upp regelbundet till önskad förändring är uppnådd. Tid: heldag kl. 9-15 (minimum 3.5 h).

Steg C

Uppföljning och utvärdering av arbetet och processen. Ny strategi skapas för fortsatt utveckling av gruppen. Tid: ca 2-3 h.

3. Föreläsningar

NYHET: Effektiva självdrivna team

Vad är det som göra att visa team är effektiva, självdrivna och fungerar riktigt bra? I denna föreläsningar går vi igenom vad den modern motivationsforskningen (SDT) och neuroledarskap med SCARF kan lära oss. Vi tittar på hur det klassiska begreppet KASAM fortfarande lever starkt och varför ledarskapet måste anpassas efter vad gruppen och individerna behöver. I denna föreläsning kommer du att få inspiration, tips och konkreta verktyg som du kan arbeta vidare med i din yrkesroll, föräldraroll eller i föreningslivet. Målet är att få medarbetare, kollegor eller människor omkring dig att trivas, må bättre och göra ett bättre jobb.

Tid: Ca 90 min.

Medarbetarskap och självledarskap föreläsning varvat med praktiska moment.

I denna föreläsning och tillhörande workshop är  medarbetarskap och självledarskap i fokus. Under föreläsningen får du/ni kunskap om vad medarbetarskap och självledarskap är, vilken betydelse det har och vad du/ni kan göra för att utveckla er inom detta område.

Vi varvar med praktiska moment som bygger på just medarbetarskap och självledarskap.

Att skapa hållbara och hälsosamma arbetsplatser och arbetsgrupper är viktigt för att få medarbetare att må bra och prestera bra. Efter denna halvdag har du/ni fått nya insikter som kan omsättas i praktiken omgående

Gruppen/teamet kan med fördel fortsätta arbeta vidare med relevanta delar utifrån temat.

Tid: 3,5 h.

Kontakt

För offert och kontakt fyll i kontaktformuläret så återkommer vi till dig inom kort.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå