Cavallin utveckling AB

Chef- och ledarskapscoaching
Team- och grupputveckling

Om Cavallin Utveckling AB

David Cavallin är grundare av Cavallin Utveckling AB. Jag har sedan 2015 arbetat med verksamhets- och ledarskapscoaching samt grupp/teamutveckling. Målgruppen har varit chef och ledare som vill utvecklas i sin roll. Grupp- och teamutveckling genom coaching och GDQ är ett annat område som blivit mer och mer efterfrågat.

 

 

Davids bakgrund och utbildningar

  • Internationell certifierad Verksamhets och ledarskapscoach - EMCC Global
  • Certifierad GDQ konsult
  • Team/gruppcoach, Schill coaching
  • DISC certifierad
  • Hälsoutvecklare, kandidatexamen

TJÄNSTER

1. Chefs- och ledarskapscoaching

Vill Du utvecklas och växa som ledare? Står Du inför utmaningar, problem eller dilemman eller vill du helt enkelt utvecklas i ditt ledarskap? De flesta ledare svarar Ja på någon av dessa frågor. Då är chefs- och ledarskapscoaching ett redskap för att navigera framåt. Tillsammans utforskar vi Ditt ledarskap och hittar dina styrkor och utvecklingsområden.

Omfattning/tid: 7 coachträffar som pågår under ca 4-6 månader. Totalt 10-12 h.

Investering: 29.000kr + moms. Nöjd kundgaranti*.

Mål: Högre effektivitet, bättre samarbete, tydligare målfokus, bättre relationer, minskad sjukfrånvaro, bättre resultat.

Delar av coachingen kan ske digitalt om så önskas.

*Nöjd kundgaranti: Om du känner att detta inte var något för dig. Då kan du efter första träffen avbryta coachingen utan någon kostnad.

2. Grupp/teamutveckling med GDQ

Vill Du stötta och hjälpa din grupp/team att utvecklas, bli effektivare och samarbeta bättre? Om svaret är JA, då är Grupp/teamutveckling med GDQ det bäst för dig/er.

GDQ är ett forskningsbaserat verktyg för att identifiera i vilken fas (enligt *IMGD modellen) gruppen/teamet har sin dominans och vad man behöver göra för att utvecklas, bli effektivare och samarbeta bättre tillsammans. Ett mycket effektivt sätt att arbeta med sin grupp. Max storlek på grupp/teamutveckling med GDQ är 15 personer. Läs mer här GDQ hjälper team reflektera och utveckla sitt teamarbete. – GDQ.

*IMGD modellen: Integrated Model of Group Gevelopment är en modell framtagen av den amerikanska psykologiprofessorn Dr. Susan A. Wheelan. Den syftar till att hjälpa oss att förstå de faser som grupper/team genomgår och vad du som ledare kan göra för att stötta gruppen i sin utveckling.

Omfattning/Tid: Totalt 2 dagar fördelat på 3 steg, se omfattning och upplägg nedan.

Investering: 29.000 kr + moms.

Du kan med fördel kombinera grupp/teamutveckling med chefscoaching.

Omfattning: Steg A, B och C

Steg A

Inledande föreläsning om grupputveckling samt GDQ -mätning (Wheelans Group Development Questionnaire) där alla medlemmar deltar. Mätning sker med hjälp av ett internetbaserat verktyg. GDQ - analysen visar i vilken utvecklingsfas gruppen/teamet befinner sig och åskådliggör styrkor, svagheter samt rekommenderade utvecklingsområden. Tid: 2 h, med fördel fysisk träff.

Steg B

GDQ - analysen presenteras och processas sedan under ett fysiskt möte med hela gruppen. Plan för förbättringsåtgärder inom utvalda områden skapas. Mellan steg B och C arbetar Du som ledare vidare med din grupp/team och implementerar handlingsplanen. Du följer upp regelbundet till önskad förändring är uppnådd. Tid: heldag kl. 9-15 (minimum 3.5 h).

Steg C

Uppföljning och utvärdering av arbetet och processen. Ny strategi skapas för fortsatt utveckling av gruppen. Tid: ca 2-3 h.

3. Föreläsningar

Inre och hållbar motivation:

Den moderna motivationsforskningen SDT (Self Determination Theory) belyser ett par viktiga faktorer som påverkar den inre motivationen och att den är hållbar över tid. I denna föreläsning kommer du att få inspiration, tips och konkreta verktyg som du kan arbeta vidare med i din yrkesroll, föräldraroll eller i föreningslivet. Målet är att få medarbetare, kollegor eller människor omkring dig att trivas, må bättre och göra ett bättre jobb.

Tid: Ca 45-60 min.

Investering: 17.500kr + moms.

Arbetsklimatets betydelse för hälsan:

I denna föreläsning belyses och ges inspiration om vad som skapar hållbara och hälsosamma arbetsplatser och arbetsgrupper. Arbetsgruppen får en bra grund att stå på som skapar förståelse för vilka faktorer som påverkar hälsan, välmående och effektiviteten på en arbetsplats.

Gruppen/teamet kan med fördel fortsätta dialogen om vad som känns viktigast för arbetsgruppen att arbeta vidare med.

Tid: 60 min.

Investering: 17.500kr + moms.

Kontakt

Fyll i kontaktformuläret så återkommer vi till dig inom kort.

Vid köp av flera tjänster kontakta oss för offert.

Copyright 2023 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå